Dokumentai
Teisinis vidaus tvarkos reguliavimas Atnaujinta Dydis
Planavimo dokumentai
Vaiko pagalbos planas 2019 m. 2019-11-12 17:16:07 77.13 KB
Individualių planų rengimo forma 2019-10-28 17:32:06 232.63 KB
Ugdymo karjerai planas 2019 m. 2019-11-12 17:15:27 311.81 KB
Mokinių parlamento ir gimnazijos neformaliosios veiklos 2019 m. planas 2019-11-12 17:22:38 351.19 KB
Pageidaujamo elgesio skatinimo priemonių planas 2019 m. 2019-11-12 17:29:29 478.34 KB
Vadybinės – administracinės veiklos planas 2019 m. 2019-11-12 17:29:50 319.7 KB
Veiklos planas 2019 m. 2019-11-12 17:34:37 491.14 KB
Strateginis metų veiklos planas 2020-2022 2020-02-11 18:06:36 746.26 KB
Karjeros ugdymo ir mokinių savivaldos bei neformaliosios veiklos (renginių) 2020 m. planas 2020-02-11 17:31:43 614.51 KB
Veiklos planas 2020 2020-06-02 12:34:34 488.81 KB
Ugdymo kokybės gerinimo planas 2020 m. 2020-06-02 12:32:47 855.57 KB
Veiklos tobulinimo planas 2017–2020 metams 2020-06-02 12:34:10 274.69 KB
Žiežmarių gimnazijos ugdymo tvarka 2020-12-29 10:51:23 173.2 KB
2020-2021 m. m. II-ojo pusmečio tvarkaraštis 2021-03-05 09:48:20 75.5 KB
Žiežmarių gimnazijos 2021 m. planas 323.3 KB
UGDYMO PROCESO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO KARANTINO REŽIMO LAIKOTARPIU NUO 2021 M. KOVO 22 D. TVARKOS APRAŠAS 200.99 KB
Ugdymo procesas nuo 2021 m. kovo 29 d. 440.91 KB
2020-2021 m. m. II pusmečio tvarkaraštis nuo 2021-04-26 76 KB
Planavimo dokumentų formos
Individualių planų rengimo forma 2018 - 2020 m. m 2019-12-07 15:46:29 228.27 KB
5 - 6 klasių ugdymo lentelė priedas Nr.1 2019-10-25 17:35:44 68 KB
7 - 8 klasių ugdymo lentelė priedas Nr. 2 2019-10-25 17:35:44 70.5 KB
9 - 10 klasių ugdymo lentelė priedas Nr. 3 PAKEISTI 2019-10-25 17:35:44 75.5 KB
Ilgalaikio plano titulinio forma (5-8, I - IV g. kl.) 2019-10-25 17:35:45 45 KB
Modulių programų titulinio forma 2019-10-25 17:35:45 29 KB
Ilgalaikio plano struktūra (MT 2017 m.) 2019-10-25 17:35:45 45 KB
Modulių programų rengimo forma 2021-03-09 18:16:35 30.5 KB
Būrelio programos rengimo forma 34 KB
Neformalaus švietimo programos rengimo forma 52 KB
Nuostatai
Gimnazijos nuostatų įsakymas 2019-11-12 14:34:58 269.26 KB
Mokinių savivaldos nuostatai 2019-10-25 18:07:29 245.99 KB
Gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2019-10-25 18:06:54 43.5 KB
Mokinių savivaldos nuostatai 2019 m. 2019-10-25 18:07:13 245.99 KB
Metų mokytojo rinkimų nuostatai 2019-10-25 18:07:03 30 KB
Metodinės veiklos organizavimo nuostatai 2019-08-20 2021-02-01 15:12:23 225.22 KB
Žiežmarių gimnazijos etikos kodeksas 2019-12-17 15:01:54 418.77 KB
Žiežmarių gimnazijos nuostatai 2020 m. spalio 29 d. 167.87 KB
Mokytojams
Rekomenduojama įsivertinimo forma (priedas Nr. 1) 2019-10-25 18:28:47 52 KB
Kuruojančio vadovo mokytojo veiklos vertinimo forma (priedas Nr. 2) 2019-10-25 18:29:05 72.5 KB
Stebint kolegos pamokas rekomenduojama forma 2019-10-25 18:29:20 31.5 KB
Pamokos stebėjimo protokolas 2019-10-25 18:29:32 23.23 KB
Kaišiadorių r. švietimo ir sporto paslaugų centro renginiai 2021-09-03 10:27:26 386.05 KB
Mokiniams
Namų darbų skyrimo principai 2019-10-25 18:27:14 31 KB
Drausmės pažeidimo pažyma 2019-10-25 18:27:48 15.76 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2019-10-25 18:26:50 49.5 KB
Mokinio individualus ugdymo planas (2019-2021 m.m. forma) 2020-02-07 15:37:19 108 KB
Karjeros ugdymas | Naudingos nuorodos 2020-02-07 16:44:46 291.39 KB
Karjeros ugdymo ir mokinių savivaldos bei neformaliosios veiklos (renginių) 2020 m. planas 2020-02-11 17:31:43 614.51 KB
Atmintinė abiturientams 11.61 MB
Svarbi informacija laikantiems egzaminus 382.46 KB
III-IV g klasių pamokų tvarkaraštis 2021 /2022 m. m. nuo rugsėjo 13 d. 2021-09-15 14:55:01 225 KB
Pradinių, 5-8, I -II g klasių tvarkaraščiai nuo 2021 rugsėjo 13 d. 2021-09-15 14:52:55 149.5 KB
III-IV g klasių tvarkaraščiai nuo 2021 rugsėjo 13 d. 2021-09-15 14:53:28 225 KB
Priėmimas į gimnaziją
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis 2021-05-05 11:27:10 47.5 KB
Mokymosi sutartis: 9-10 klasės ( I-II g. klasės) 2021-05-05 11:29:04 52.5 KB
Priėmimo į priešmokyklinę ugdymo grupę sutartis 2021-05-05 11:24:32 35.5 KB
Priėmimas į gimnaziją 11-12 klasės (III-IV g klasės) 2021-06-09 11:07:03 32.5 KB
Priėmimas į gimnaziją 1-10 klasės prašymo forma 2021-06-09 11:08:11 34.5 KB
Prašymo forma išvykstant tėvams 2021-04-20 10:34:25 13.33 KB
DĖL PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2021-04-20 10:38:27 224.13 KB
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJĄ TVAROS APRAŠAS 1.85 MB
Mokymosi sutartis 11-12 klasės (III-IV g. klasės) 2021-05-05 11:30:50 56.5 KB
Centralizuotas vaikų priėmimo tvarkos aprašas 2021-10-06 15:29:01 216.3 KB
Mokestis už darželį 2021-10-06 15:28:43 244.15 KB
Tvarkos aprašai
Gimnazijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-12 16:44:22 171.43 KB
Veiklos ir jos tobulinimo planavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:54 31.23 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:49:02 19.2 KB
Švietimo pagalbos organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2019-10-25 17:49:11 18.37 KB
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:45 31.5 KB
Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo plėtojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:17 52 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:26 141.77 KB
Mokymosi konsultacijų mokiniams organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:35 21.83 KB
Mokomųjų dalykų, modulių, kursų, mokymosi ir mokėjimo lygio keitimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:50 55 KB
5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:59 55.5 KB
Gabiųjų mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2019-10-25 18:00:04 40.5 KB
Mokinių pažintinių išvykų, turizmo, edukacinių ir sporto renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:08 83.5 KB
Poveikio priemonių taikymo mokiniams aprašas 2019-10-25 18:12:02 64.5 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:22 343.99 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020 2020-02-07 13:26:46 30.81 KB
Mokytojo pedagoginės praktinės veiklos ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo procedūrų aprašas 2019-10-25 18:12:34 38 KB
Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2019-11-12 17:45:58 196.97 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2019-10-25 17:53:20 45.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019-10-25 18:12:56 57.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos planavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:54:12 24.21 KB
Maitinimo tvarka 2019-10-25 17:53:28 34.5 KB
Renginių organizavimo tvarka 2019-11-12 16:47:39 43 KB
Diskotekų organizavimo tvarka 2019-10-25 17:53:13 151.09 KB
Budėjimo organizavimo tvarka 2019-11-12 16:50:40 207.58 KB
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų komandiravimo ir komandiruočių išlaidų padengimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:57 52 KB
Pedagoginių darbuotojų vertinimo, įsivertinimo ir skatinimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:31 52 KB
Sporto salės nuomos ir naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:46 48 KB
Žiežmarių gimnazijos mokinių pavėžėjimo organizavimo ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:02 34 KB
Patalpų, turto, įrenginių ir kito inventoriaus naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:18 87.5 KB
Ugdymo plano rengimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:17:10 226.28 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2019-11-12 16:47:05 274.12 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-11-12 16:54:18 209.27 KB
Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2019-11-12 16:56:51 399.99 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2019-11-12 17:01:45 297.73 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2019-11-12 17:04:33 355.54 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:29:44 207.58 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-12 17:24:50 454.11 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2019-12-17 15:03:37 280.25 KB
Mokymo/si nuotoliniu būdu organizavimo karantino režimo laikotarpiu tvarkos aprašas 2020-04-14 13:32:08 441.34 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo aprašas 10.15 MB
Olimpiadų vykdymo tvarka 38.38 KB
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO PRINCIPŲ IR TVARKOS APRAŠAS 2021-06-22 08:02:23 7.02 MB
Mokinių ir mokytojų testavimas 2021-04-22 21:05:04 639.54 KB
Testavimo organizavimo, koordinavimo ir vykdymo tvarka 2021-09-13 13:15:50 1.06 MB
Bendros instrukcijos
Bendros instrukcijos 2019-10-25 18:24:00 1.25 MB
SI1 - olimpiados, teatras 2019-10-25 18:24:18 19.79 KB
SI2 - baseinas 2019-10-25 18:24:33 18.47 KB
SI3 - pažintinė 2019-10-25 18:24:49 18.3 KB
SI4 - žygis 2019-10-25 18:25:07 20.78 KB
SI5 - kita šalis 2019-10-25 18:25:22 23.83 KB
Vaiko gerovės komisijos dokumentai
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2019-10-24 19:56:57 34.17 KB
5 klasių mokinių adaptacijos tyrimas 2019-10-24 19:58:06 2.58 MB
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas 2019 m. 2019-10-25 18:09:10 235.92 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 metams 2021-02-10 11:23:27 325.86 KB
Ugdymo organizavimo nuostatos
Zg_ugdymo_tvarka_2021-2022 2021-08-31 19:41:17 136.19 KB
Kiti dokumentai
Susitarimas dėl nepatenkinamų ar neatestuotų pusmečio įvertinimų likvidavimo iki kovo 15 d. 2019-10-25 18:21:40 16.35 KB
Kolektyvinė sutartis 2019-11-12 18:14:32 93.5 KB
Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytojų atestacijos 2016 - 2018 metų programa 2019-10-25 18:22:13 20.43 KB
Kokybės krepšelis
Kokybės krepšelis. Planas. 2020-12-28 19:00:04 46.38 KB
Kokybės krepšelis. Ataskaita 2020-12-07 2020-12-28 19:21:04 191.23 KB
KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2020-10-01 D. ĮSAKYMU NR.V-102, PATIKSLINIMAS NR.1 255.49 KB
KK projekto apžvalga 2020-2021 m.m. 98.36 KB
ZG MVTP metinė ataskaita 215.95 KB
KAIZEN
KAIZEN pasiūlymo forma 2020-12-02 12:33:01 28.4 KB
Veiklos ir ugdymo tobulinimo planas 2020-12-02 11:49:53 6.69 MB
KAIZEN: Vizualizacijos patikros lapas (S5) 2021-01-10 14:55:51 423.63 KB
KAIZEN registras 2021-01-10 14:56:50 30.92 KB
KAIZEN: TOP pasiūlymas 2021-01-10 14:57:09 244.01 KB
KAIZEN TOP pasiūlymas 81.48 KB
KAIZEN TOP pasiūlymas 2021-03-15 13:31:30 291.98 KB
Metinis 2021 m. veiklos planas 2021-03-15 13:34:23 248.28 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 metų ataskaitos
I ketvirtis 2021-05-31 08:15:29 12.36 MB
II kevirtis 2021-08-25 10:19:43 4.03 MB
2020 metų ataskaitos
I ketvirtis 2020-05-22 12:13:21 2.78 MB
II ketvirtis 2020-08-28 09:35:25 32.93 KB
2020 metinė ataskaita 2021-05-31 15:46:31 11.87 MB
2019 metų ataskaitos
I ketvirtis 2020-05-18 18:10:24 31.91 KB
II ketvirtis 32.28 KB
III ketvirtis 32.57 KB
IV ketvirtis 488.48 KB
2018 metų ataskaitos
I ketvirtis 2019-10-28 10:34:30 32.25 KB
II ketvirtis 2020-02-07 15:30:40 31.76 KB
III ketvirtis 2019-10-28 10:35:08 46.12 KB
IV ketvirtis 2020-05-18 17:43:47 322.55 KB
2017 metų ataskaitos
I ketvirtis 2019-10-25 14:39:56 32.52 KB
II ketvirtis 2019-10-25 14:39:56 32.57 KB
III ketvirtis 2019-10-25 14:39:56 33.12 KB
IV ketvirtis 2019-10-25 14:39:57 278.36 KB
2016 metų ataskaitos
I ketvirtis 2019-10-25 14:42:24 29.89 KB
II ketvirtis 2019-10-25 14:42:24 30.73 KB
III ketvirtis 2019-10-25 14:42:25 31.45 KB
IV ketvirtis 2019-10-25 14:42:25 272.01 KB
Neformalaus švietimo programos Atnaujinta Dydis
Pamatyti, sužinoti, išbandyti 2020 | Jurevičienė 2020-02-07 13:51:34 68.5 KB
Gamtos mokslai visiems | Barnackienė 2020-02-07 13:52:01 58 KB
Raštingiausias pradinukas | Barnackienė 2020-02-07 13:52:31 54.5 KB
Pažintinė ekskursija | Busilienė 2020-02-07 14:28:48 21.4 KB
Pažintinė ekskursija | Mažulienė 2020-02-07 14:29:15 21.97 KB
Rajono 6-tų klasių mokinių rusų kalbos mažasis festivalis | Kandratavičienė 2020-02-07 14:29:50 21.58 KB
Respublikinis smiginio Kalėdinis turnyras | Kavaliauskas 2020-02-07 14:30:20 46 KB
IEARN klubo veikla | Kocienė 2020-02-07 14:30:42 84.5 KB
Sporto šventė | Levulis 2020-02-07 14:31:24 60.5 KB
Būk aktyvus ir Tu-2020 | Lukoševičienė 2020-02-07 14:31:50 73 KB
Dovanos LT ir Gimnazijai 2020 | Maciulevičienė 2020-02-07 14:32:24 24.87 KB
Knyga-išminties mokytoja | Maknienė 2020-02-07 14:33:08 54 KB
Žiežmarių gimnazijos bendruomenės telkimas_2020 | Mažulienė 2020-02-07 14:34:00 81 KB
Žiežmarių gimnazijos taurė 2020 | Mažulienė 2020-02-07 14:34:36 43 KB
Meninės raiškos konkursas | Mičiulienė 2020-02-07 14:35:54 58 KB
Gamtamokslinė trijų dienų mokinių ekspedicija | Stanionis 2020-02-07 14:36:44 32.49 KB
Laiko ratu | Vaitkevičienė 2020-02-07 14:37:09 62.5 KB
Mažųjų skaitovų konkursas 2020 | Jurevičienė 2020-02-07 14:38:31 58.5 KB
Respublikinės 1000 m bėgimo varžybos | Kavaliauskas 2020-02-07 14:39:10 48 KB
Plaukimas baidarėmis | Levulis 2020-02-07 14:39:40 46.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Ieva Mažulienė 2020 m. veiklos ataskaita 2021-03-04 16:57:35 7.33 MB
Ieva Mažulienė 2019 m. veiklos ataskaita 5.57 MB
Ieva Mažulienė 2018 m. veiklos ataskaita 3.1 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų ATN3 forma 2021-01-19 18:50:56 297.42 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 207 KB
2020 m. viešojo pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2021-02-12 09:11:28 1.33 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2020 – 2022 2020-02-11 17:05:54 295.01 KB
Informacijos apie asmenį surinkimas 146.15 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Žiežmarių gimnazijoje 164.92 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 93.11 KB
Metodinės tarybos dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl dalyvavimo metodinėje taryboje 2019-09-26 2021-02-01 15:11:44 898 KB
Metodinės veiklos organizavimo nuostatai 2019-08-20 2021-02-01 15:12:23 225.22 KB
Metodinės tarybos 2021 m. veiklos planas 2021-02-10 10:51:11 481.06 KB
Ugdymo aplinkos dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdomosios aplinkos kūrimo, turtinimo ir modernizavimo planas 2020-2022 m.m 2020-02-11 17:39:12 306.11 KB
Ugdymo ir gyvenimo mokykloje kokybės gerinimo planas 2020 m. 2020-02-11 17:38:27 855.57 KB
UGDOMOSIOS APLINKOS KŪRIMO, TURTINIMO IR MODERNIZAVIMO POREIKIO PLANAS 2021-2023 m. 2021-03-15 13:47:49 218.37 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitos
I ketvirtis 0.97 MB
II ketvirtis 2020-08-28 09:38:58 908.5 KB
III ketvirtis 1.98 MB
2020 m. metinė ataskaita 2021-02-11 18:02:55 21.42 MB
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos
I ketvirtis 879 KB
II ketvirtis 952.5 KB
III ketvirtis 0.97 MB
IV ketvirtis 947 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų apsauga. Asmens duomenų politika. 2021-08-24 10:25:12 165.6 KB
Asmens duomenų apsauga. Darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. 2021-08-24 10:19:48 42 KB
Asmens duomenų apsauga. Duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų naudojimas. 2021-08-24 10:20:24 23.84 KB
Asmens duomenų apsauga. Įsipareigojimai dėl asmens duomenų saugojimo. 2021-08-24 10:21:05 17.58 KB