Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2022-05-24 09:37 Naujiena sukurta: Tėvelių dėmesiui!
2. 2022-05-24 09:34 Naujiena sukurta: Respublikinio konkurso ir rajono olimpiados nugalėtojai
3. 2022-05-13 11:49 Dokumentas sukurtas: I ketvirtis
4. 2022-05-11 08:46 Dokumentas sukurtas: Integruojami technologijų ir gamtos mokslų projektai 2021 /2022 m. m.
5. 2022-05-04 20:05 Naujiena atnaujinta: Rajono olimpiados ir konkursai
6. 2022-05-04 12:15 Dokumentas sukurtas: I ketvirtis
7. 2022-05-04 12:10 Naujiena sukurta: Rajono olimpiados ir konkursai
8. 2022-04-28 22:01 Dokumentas sukurtas: Dėl laikino išbraukimo iš mokyklos
9. 2022-04-28 22:01 Dokumentas sukurtas: Dėl laikino priėmimo į mokyklą
10. 2022-04-28 22:00 Dokumentas sukurtas: Dėl vaiko išbraukimo iš mokyklos
11. 2022-04-28 21:59 Dokumentas sukurtas: Dėl vaiko priėmimo į mokyklą
12. 2022-04-20 12:35 Puslapis atnaujintas: Metodinė veikla
13. 2022-04-20 12:33 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
14. 2022-04-20 12:28 Puslapis atnaujintas: Metodinė veikla
15. 2022-04-19 10:07 Puslapis atnaujintas: 1,2% parama
16. 2022-04-14 16:36 Naujiena sukurta: Sveikinimai Šv. Vėlykų proga
17. 2022-04-12 15:40 Dokumentas atnaujintas: Neformalaus švietimo programos rengimo forma 20220 m.
18. 2022-04-12 15:39 Dokumentas atnaujintas: Individualių ugdymo planų forma 2022 m.
19. 2022-04-12 15:38 Dokumentas atnaujintas: Karjeros ugdymo ir mokinių savivaldos bei neformaliosios veiklos (renginių) 2020 m. planas
20. 2022-04-12 15:37 Dokumentas atnaujintas: Strateginis metų veiklos planas 2020-2022
21. 2022-04-12 15:37 Dokumentas atnaujintas: Individualių planų rengimo forma
22. 2022-04-12 15:34 Dokumentas sukurtas: Individualus ugdymo planas
23. 2022-04-08 10:55 Dokumentas išstrintas: UGDYMO PROCESO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO KARANTINO REŽIMO LAIKOTARPIU NUO 2021 M. KOVO 22 D. TVARKOS APRAŠAS
24. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: 2020-2021 m. m. II pusmečio tvarkaraštis nuo 2021-04-26
25. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Ugdymo procesas nuo 2021 m. kovo 29 d.
26. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Žiežmarių gimnazijos 2021 m. planas
27. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Žiežmarių gimnazijos 2021 m. planas
28. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: 2020–2021 m. m. II pusmečio tvarkaraštis
29. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Veiklos tobulinimo planas 2017–2020 metams
30. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Ugdymo kokybės gerinimo planas 2020 m.
31. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Veiklos planas 2020
32. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Veiklos planas 2019 m.
33. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Vadybinės – administracinės veiklos planas 2019 m.
34. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Pageidaujamo elgesio skatinimo priemonių planas 2019 m.
35. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Mokinių parlamento ir gimnazijos neformaliosios veiklos 2019 m. planas
36. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Ugdymo karjerai planas 2019 m.
37. 2022-04-08 10:54 Dokumentas išstrintas: Vaiko pagalbos planas 2019 m.
38. 2022-04-07 16:10 Dokumentas išstrintas: Gimnazijos nuostatų įsakymas
39. 2022-03-30 18:13 Naujiena sukurta: Netradicinė pamoka
40. 2022-03-22 14:10 Puslapis atnaujintas: UTA - Ugdymo turinio atnaujinimas
41. 2022-03-22 14:06 Dokumentas sukurtas: UTA - pasiruošimas ugdymo turinio atnaujinimui
42. 2022-03-22 13:48 Puslapis sukurtas: UTA - Ugdymo turinio atnaujinimas
43. 2022-03-22 13:47 Puslapis išstrintas: UTA - Ugdymo turinio atnaujinimas
44. 2022-03-22 13:46 Puslapis sukurtas: UTA - Ugdymo turinio atnaujinimas
45. 2022-03-22 13:40 Dokumentas atnaujintas: Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas
46. 2022-03-17 16:48 Naujiena sukurta: Pi diena gimnezijoje
47. 2022-03-17 14:04 Dokumentas sukurtas: UGDYMO IR GYVENIMO MOKYKLOJE KOKYBĖS GERINIMO PLANAS 2022 M.
48. 2022-03-17 14:01 Dokumentas sukurtas: ĮSAKYMAS DĖL VEIKLOS PLANŲ 2022 M.
49. 2022-03-17 13:59 Dokumentas atnaujintas: ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS PAŽANGOS PLANAS 2022 M.
50. 2022-03-17 13:57 Dokumentas atnaujintas: VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022 M.

Atnaujinta: 2022-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50