Metodinė veikla

Gimnazijoje sudaromos mokytojų grupės, skirtos mokytojams bendradarbiaujant kartu ugdyti mokinius:

 • aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus)
 • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones ir patyrimą
 • nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas
 • mokytojų grupės gali aptarti Mokytojų tarybos siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo gerinimo
 • mokytojų grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Atskirą  grupę sudaro klasių auklėtojai

____________________________________________________________________________________________________

INTEGRUOTOS PROGRAMOS 2022-2023 m. m. 

Metodinės veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Integruota "Karjeros ugdymo" programa 2022-2023 m. m. 30.19 KB
Integruota "Lytiškumo, sveiktos, rengimo šeimai" programa 2022-2023 m. m. 2022-08-30 13:41:27 43.85 KB
Integruota "Etninės kultūros" programa 2022-2023 m. m. 2022-08-30 13:41:12 35.65 KB
Integruota "Žmogaus saugos" programa 2022-2023 m. m. 20.64 KB
Integruota "ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS" programa 2022-2023 m. m. 29.29 KB

____________________________________________________________________________________________________

UTA - UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

http://https://ziezmariugimnazija.lt/administracine-informacija/planavimo-dokument/uta-ugdymo-turinio-atnaujinimas
____________________________________________________________________________________________________

UGDYMO KOMPETENCIJOS

1.    Pažinimo
2.    Kominikavimo
3.    Kūrybiškumo
4.    Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos
 
5.    Pilietiškumo
6.    Kultūrinė
7.    Skaitmeninė

__________________________________________________________________________________________________

BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS

       

DĖL BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO RAJONE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5

 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė   Laima Čekaitienė   Tel. 867697288  laima.cekaitiene@kaisiadorys.lt   221 kabinetas

ATNAUJINTŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PROJEKTAI

 

 1. https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai
 2. https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/
GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA Informaciją apie kolegų gerosios patirties, atradimų, patarų sklaidą Lietuvoje rasite:

https://www.pedagogas.lt/tinklarastis/kategorija/geroji-patirtis

Rengiantis naujiems 2022-2023 mokslo metams – 20 renginių apie Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijas

2022-2023 m. m. BP seminarai visų dalykų mokytojams 

https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/rengiantis-naujiems-mokslo-metams-20-renginiu-apie-bendruju-programu-igyvendinimo-rekomendacijas1/46229?home=true&fbclid=IwAR0QJXbStssqKlmi_JAZeqXHg41xiqCFJ7gdawDVMAbCs7YFBtqE9Adj9Ig

   

 

Informaciją pateikė N.Kocienė

 

Atnaujinta: 2022-09-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50