Metodinė veikla

Gimnazijoje sudaromos mokytojų grupės, skirtos mokytojams bendradarbiaujant kartu ugdyti mokinius:

 • aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus)
 • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones ir patyrimą
 • nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas
 • mokytojų grupės gali aptarti Mokytojų tarybos siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo gerinimo
 • mokytojų grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Atskirą  grupę sudaro klasių auklėtojai.

UTA - Ugdymo turinio atnaujimas

Svarbiausi ugdymo turinio atnaujinimo aspektai:

 • ugdymas grįstas kompetencijomis ir jų ugdymu
 • didinamas pasitikėjimas mokytoju, sudarant jam sąlygas iki 30 proc. ugdymo turinio ir jo mokymo didaktikos pasirinkti pačiam
 • tikslesnis pasiekimų lygių apibrėžimas
 • stiprinamas integruojamųjų programų įtraukimas į bendrąsias programas

Ugdymo kompetencijos:

1.    Pažinimo
2.    Kominikavimo
3.    Kūrybiškumo
4.    Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos
 
5.    Pilietiškumo
6.    Kultūrinė
7.    Skaitmeninė

 

Visus projektus rasite čia:

 1. https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-derinami
 2. https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/

PASTABA: Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa bus pradėta diegti šių metų rudenį, o atnaujintos BP mokyklose – nuo 2023 m. Atnaujintos bendrosios programos bus tvirtinamos 2022 m. rudenį.

Gerosios patirties sklaida

Informaciją apie kolegų gerosios patirties, atradimų, patarų sklaidą Lietuvoje rasite:

https://www.pedagogas.lt/tinklarastis/kategorija/geroji-patirtis

Atnaujinta: 2022-04-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50