Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė užtikrina mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimą, leidžiantį padidinti švietimo veiksmingumą.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba 

 

Rita Pilvelienė Socialinė pedagogė

Kabineto Nr. 107

Socialinių pedagogų konsultantas, turintis edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Darbo laikas

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS RITOS PILVELIENĖS DARBO GRAFIKAS

2022–2023 M. M.

Savaitė diena

Darbo valandos

(kontaktinės)

Darbo laikas

(kontaktinės valandos)

Darbo valandos

(nekontaktinės)

Darbo

laikas

( nekontaktinės valandos)

PIRMADIENIS

4 val.

 9.45–14.15 val.

Pietų pertrauka

(11.45 – 12.15)

4 val.

14.15–15.30  val.

Žiežmarių gimnazijoje

 

15.30–18.15  val.

(pasirinkta darbo vieta)

ANTRADIENIS

4 val.

9.45–14.15 val.

Pietų pertrauka

(11.45–12.15)

 

4 val.

14.15–15.30  val.

Žiežmarių gimnazijoje

 

15.30–18.15 val.

(pasirinkta darbo vieta)

TREČIADIENIS

3 val.

   10.15–13.45 val.

Pietų pertrauka

(11.15- 11.45)

     3 val.

13.45–15.30  val.

Žiežmarių gimnazijoje

 

15.30–16.45 val.

(pasirinkta darbo vieta)

KETVIRTADIENIS

4 val.

 9.27–14.10 val.

Pietų pertrauka

(11.42–12.10)

 

4 val.

14.10–15.30  val.

Žiežmarių gimnazijoje

 

15.30 – 17.55 val.

(pasirinkta darbo vieta)

PENKTADIENIS

3 val.

9.10–12.00 val.

Pietų pertrauka

(12.00 – 12.30)

     3 val.

 12.30- 14.30 val.

Žiežmarių gimnazijoje

 

14.30 – 15.40 val.

(pasirinkta darbo vieta)

 

      18 val.

 

18 val.

  

 

Kontaktinės valandos – 18 val. skiriama tiesioginiam darbui su vaikais ir mokiniais, pedagoginių darbuotojų, klasių auklėtojų konsultavimui.

Nekontaktinės valandos – 18 val. skiriama kitų specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultacijoms, pagal poreikį tiriamajam, organizaciniam darbui, informacijos rinkimui ir sisteminimui, profesiniam tobulėjimui socialinei ir partnerystei.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

Socialinio pedagogo socialinė edukacinė veikla Žiežmarių gimnazijoje

Darbas su mokiniais:

 • analizuoja mokinio interesų, charakterio, pažinimo ypatumus, bendravimo, sveikatos būklę;
 • suteikia pagalbą mokiniams socializacijos procese, skatina jų dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime;
 • tiesiogiai bendrauja su mokiniais, atstovauja ir gina jų teises švietimo įstaigose, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
 • vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo;
 • emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencinę veiklą;
 • inicijuoja, organizuoja prevencinių programų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

Darbas su klasių auklėtojais ir kitais pedagogais:

 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais sprendžiant vaikų socialines edukacines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • atlieka metodinį, konsultacinį darbą;
 • kartu su klasių aulėtojais, kitais pedagogais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu;
 • dalyvauja spec. poreikių komisijos darbe.

Darbas su šeima:

 • pagalba šeimai globos ir auklėjimo klausimais;
 • pagalba šeimai esant krizinėms situacijoms;
 • darbas su rizikos šeimų grupėmis;
 • informacinis-šviečiamasis darbas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinės-pedagoginės pagalbos būdus kitose institucijose.

Darbas su kitomis institucijomis:

 • bendradarbiauja su Žiežmarių vaikų dienos centru, Žiežmarių seniūnijos specialistais,       sprendžiant vaikų socialinio ugdymo problemas;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • dalyvauja Kaišiadorių rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje;
 • teikia konsutacijas kitų mokyklų socialiniams pedagogams. 
Atnaujinta: 2023-04-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.15 - 15.00
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST