Logopedas

 Logopedė rūpinasi mokinių kalbos vystymosi raida, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

Logopede gimnazijoje dirba

Ramunė Malinauskienė Logopedė

Kabineto Nr.113

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinio darbo laikas

Pietūs

Nekontaktinio darbo laikas

Pirmadienis

 
   

Antradienis

    16.00–19.00

Trečiadienis

10.10–16.40

15.10–15.40

16.40–21.40

Ketvirtadienis

10.10–16.40 15.10–15.40 16.40–21.40
Penktadienis 10.10–16.40 15.10–15.40

16.40–20.40

Nuotolinis darbas gali būti atliekamas darbuotojos pasirinktoje darbo vietoje.

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Korekcinio darbo sistemą sudaro:

 • taisyklingo garsų tarimo mokymas,
 • foneminės klausos lavinimas,
 • žodžių garsinės analizės ir sintezės mokymas,
 • regimųjų, laiko ir erdvės vaizdinių formavimas,
 • pasyviojo ir aktyviojo žodyno turtinimas,
 • kalbos gramatinės sandaros tobulinimas,
 • rišliosios kalbos ugdymas,
 • smulkiosios motorikos ir artikuliacinio aparato judesių  lavinimas.

Gavus tėvų sutikimus raštu, ištiriama mokinių kalba, sudaromi mokinių, kuriems reikalinga logopedinė pagalba, sąrašai. Šie sąrašai suderinami su Kaišiadorių PPT ir yra tvirtinami mokyklos direktoriaus.

Bendrojo lavinimo mokykloje  dirbantis logopedas šalina 55–60 mokinių kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Darbui su mokiniais skiriama 18 savaitinių valandų ir 5  savaitinės  valandos  skiriamos kitai veiklai (pasiruošimui pratyboms, mokinių darbų taisymui, mokinių tėvų ir pedagogų konsultavimui, darbui mokyklos SUK, kvalifikacijos kėlimui).   

Logopedas pildo kalbos tyrimo korteles, logopedinių pratybų dienyną, rengia kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimo programas, ruošia  rekomendacijas kalbos ugdymo klausimais, kiekvienais mokslo metais rengia logopedinio darbo ataskaitą.

Pirmosios klasės ir priešmokyklinio ugdymo grupės logopedinių pratybų programoje daugiau dėmesio skiriama sakytinės kalbos trūkumams šalinti ir rašomosios kalbos sutrikimų prevencijai. Grupinės logopedinės pratybos vedamos du kartus per savaitę.

Antros, trečios,  ketvirtos ir penktos klasės logopedinių pratybų programa labiau orientuota į rašomosios kalbos sutrikimų šalinimą.

Taip pat numatytas ir sakytinės kalbos tikslinimas bei tobulinimas. Grupinės logopedinės pratybos vedamos du kartus per savaitę.

Mokiniams, turintiems žymų ar vidutinį kalbos neišsivystymą, vedamos individualios pratybos.

Logopedo pagalba mokiniams, ugdomiems pagal Bendrąją ugdymo programą, teikiama po pamokų, o mokiniams, ugdomiems visiškos integracijos būdu, pagalba teikiama pamokų metu.

Atnaujinta: 2024-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 15.05 - 15.50
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST