Tikslai ir uždaviniai

Tikslas:

1. užtikrinti kiekvieno besimokančiojo teisę į jo poreikius ir galimybes atitinkančią asmenybės ūgtį.

Tikslui įgyvendinti iškelti trys uždaviniai:

1.1.    didinti mokinių poreikiais grįstą ugdymo/si kokybę ir įvairovę,
1.2.    gerinti socialinę emocinę gyvenimo gimnazijoje aplinką,
1.3.    išlaikyti ugdymosi prieinamumą ir fizinės aplinkos aprūpinimą.

Atnaujinta: 2024-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST