Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba veikia pagal Žiežmarių gimnazijos nuostatus

Iš Nuostatų:

30. Gimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių parlamentas, tėvų komitetas.
31. Savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Gimnazijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Gimnazijos nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Gimnazijos valdymo priežiūrą, teikia siūlymų direktoriui.
32. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams.

GIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS

Gimnazijos tarybos pirmininkas — DARIUS PROKARENKA

JŪRATĖ VAITKEVIČIENĖ mokytojų atstovas,
DARIUS PROKARENKA mokytojų atstovas,
RIMANTAS LEVULIS mokytojų atstovas,
JŪRATĖ PETKEVIČIENĖ mokytojų atstovas,
AURELIJA SVOROBOVIČ mokytojų atstovas,

DOVILĖ VISOCKIENĖ, tėvų komiteto pirmininkė,
SONATA JANONIENĖ, tėvų atstovė,
NATALIJA BUDRIENĖ, tėvų atstovė,
LAIMA MORKŪNIENĖ, tėvų atstovė,
RAMUNĖ ŠULSKIENĖ, tėvų atstovė,

ALBINAS KMELIAUSKAS, bendruomenės atstovas,
IRENA TAUKINAITIENĖ, bendruomenės atstovė,
EMILIJA GRIGALIŪNAITĖ, mokinių prezidentė,
GABIJA KAULAKYTĖ, mokinių atstovė,
IGNAS MUŠKIETA, mokinių atstovas,
AUSTĖJA ŠVENČIONYTĖ, mokinių atstovė,
ROVALDAS RAMAŠAUSKAS, mokinių atstovas.

Nurodyti jos funkcijas, paskirtį, pasitikrinti pagal nuostatus ar ji turi turėti nuostatus ar kitokius veiklą reglamentuojančius dokumentus.

 

Atnaujinta: 2023-08-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST