Neformalus švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant:

 • Neformaliojo ugdymo valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti.
 • Neformaliojo ugdymo grupės mokinių skaičius yra ne mažesnis kaip 10 mokinių.
 • Neformaliojo vaikų švietimo programos mokiniams pageidaujant gali būti vykdomos mokinių atostogų metu.

 Neformaliojo ugdymo kryptys:

 • sveika gyvensena, sportas;
 • meninė raiška;
 • techninė kūryba;
 • intelektualinis ugdymas;
 • ekologinis, gamtosauginis ugdymas;
 • pilietinės ir etninės kultūros ugdymas;
 • klubų ir projektinė veikla;
 • jaunųjų programuotojų mokykla.

Neformaliojo ugdymo principai:

 • aktualumo (veiklų pasiūla parengta, atlikus poreikio tyrimą);
 • demokratiškumo (mokytojai, tėvai ir mokiniai yra bendro ugdymosi proceso kūrėjai);
 • prieinamumo (sudaromos sąlygos saviraiškai ir asmens kompetencijoms ugdytis);
 • individualizavimo (atsižvelgiama į mokinio galimybes, poreikius ir pasiekimus);
 • savanoriškumo (veikla pasirenkama laisvanoriškai, vykdoma, esant poreikiui). 

  Neformaliojo ugdymo metodiniai principai:

 • specifinė aplinka;
 • aktyvus dalyvavimas ugdymo(si) procese;
 • visumos principas;
 • mokymasis iš patirties;
 • atviras ir neformalus bendravimas;
 • eknonkurencinės aplinkos kūrimas;
 • į grupės procesą orientuotas ugdymas(is).

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS 2022-2023 M. M.

Būrelio pavadinimas                                          Mokytojo v., pavardė
    

 1. Teatro būrelis „Jei būčiau dramblys“    Neringa Ašmenaitė
 2. Mažieji kompiuterio bičiuliai    Lina Jurevičienė
 3. Jaunųjų miškininkų ir gamtos tyrinėtojų būrelis    Donatas Stanionis
 4. TEA TIME    Jūratė Petkevičienė
 5. Kelias į olimpą     Vytautas  Silvanavičius
 6. Jaunieji kengūriečiai    Vytautas  Silvanavičius
 7. Nugalėtojų lyga    Vytautas  Silvanavičius
 8. Jaunųjų programuotojų mokykla    Natalija Kocienė
 9. I*EARN klubo veikla    Natalija Kocienė
 10. Lyderių laikas    Natalija Kocienė
 11. IT galimybės mergaitėms    Natalija Kocienė
 12. Sumani klasė    Jūratė Vaitkevičienė
 13. Berniukų kvadrato būrelis     Vytas  Kuklis
 14. Berniukų krepšinio būrelis     Vytas Kuklis
 15. Mergaičių judriųjų žaidimų būrelis    Vytas Kuklis
 16. Žaidimų būrelis    Rimantas Levulis
 17. Sunkiosios atletikos būrelis    Rimantas Levulis
 18. Krepšinio būrelis    Rimantas Levulis
 19. Mažasis golfas    Almiras Kavaliauskas 
 20. Lengvoji atletika    Almiras Kavaliauskas 
 21. Tinklinis    Almiras Kavaliauskas 
 22. Smiginio būrelis    Almiras Kavaliauskas 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2022-2023 M. M.

Atnaujinta: 2023-08-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST