Komisijos ir darbo grupės

Informacija apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas konkrečioms užduotims (arba funkcijoms) atlikti, įstaigos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, ir jų veiklą.

___________________________________________________________________________________

ATESTACINĖ KOMISIJA

    Komisijos sudėtis

    Lina Lukoševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
    Nariai:
    Natalija Kocienė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė, mokytojų tarybos atstovė, narė,
    Vytautas Silvanavičius, matematikos mokytojas ekspertas, mokytojų tarybos atstovas, narys,
    Jūratė Petkevičienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, gimnazijos tarybos atstovė,narė,
    Jūratė Skarakodienė, dorinio ugdymo vyr. mokytoja, profesinės organizacijos atstovė, narė,
    Edita Navickienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
___________________________________________________________________________________

Atnaujinta: 2023-03-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST