Specialistai

Jūratė Vaitkevičienė Specialioji pedagogė metodininkė

Kabineto Nr. 109
Dirbantis su spec. poreikių   vaikais.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinio darbo laikas

Pietūs

Nekontaktinio darbo laikas

Pirmadienis

8.15 – 15.15

11.55 – 12.25 15.30 – 17.30

Antradienis

 

 

13.00 – 17.00

Trečiadienis

8.15 – 14.45

11.55 – 12.25

14.50 – 18.50

Ketvirtadienis

8.15 – 14.45

11.55 – 12.25

14.50 – 17.50

Penktadienis

8.15 – 12.15

11.55 – 12.25

12.30 – 17.00

22,5 val. skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 17,5 val. – netiesioginiam darbui su mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais ir kt.).

Pagrindinės specialiojo pedagogo darbo formos yra pratybos (individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai), pedagogų ir kitų dalyvaujančiųjų ugdymo procese  asmenų bei mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, o, esant poreikiui – Pagalba pamokoje ar kitaip organizuojamoje mokinio (mokinių) ugdymosi veikloje.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Angelė Venskutonienė Psichologė

Kabineto Nr. 108

Žiežmarių gimnazijos psichologės Angelės Venskutonienės darbo laiko (36 val.) :

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinio darbo laikas

Pietų pertrauka Nekontaktinio darbo laikas

Pirmadienis

7.00–18.00

12.00-12.30

 

Antradienis

 

  16.00–20.00

Trečiadienis

7.00–13.00 11.00-11.30 16.30–20.00

Ketvirtadienis

    7.00–14.00
Penktadienis

7.00–13.00

11.00-11.30  

 

 * Kontaktinės valandos (21.30 val.) skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

  * Nekontaktinės valandos (14.30 val.)  skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui ir t. t.

 

Kontaktai Telefonas +370 623 20909

El. paštas Rašyti

Rita Pilvelienė Socialinė pedagogė

Kabineto Nr. 107

Socialinių pedagogų konsultantas, turintis edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Darbo laikas

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS RITOS PILVELIENĖS DARBO GRAFIKAS

2023–2024 M. M.

Savaitė diena

Kontaktinės darbo valandos

Pietų pertrauka

Nekontaktinės darbo valandos

PIRMADIENIS

 9.00–14.00 

 

14.00–17.17  

ANTRADIENIS

8.15–13.15; 13.45-14.15

13.15-13.45

14.15–17.45 

 

TREČIADIENIS

8.15–12.15; 12.45-14.10 12.15-12.45

14.15–17.45  

KETVIRTADIENIS

 8.15–13.15

 

 

13.15–16.45  

PENKTADIENIS

8.15–13.15.

     

 13.15–16.45

 

 

 

 

  

 

Kontaktinės valandos – 25.55 val. skiriama tiesioginiam darbui su vaikais ir mokiniais, pedagoginių darbuotojų, klasių auklėtojų konsultavimui.

Nekontaktinės valandos – 17.17 val. skiriama kitų specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultacijoms, pagal poreikį tiriamajam, organizaciniam darbui, informacijos rinkimui ir sisteminimui, profesiniam tobulėjimui socialinei ir partnerystei.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Ramunė Malinauskienė Logopedė

Kabineto Nr.113

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinio darbo laikas

Pietūs

Nekontaktinio darbo laikas

Pirmadienis

 
   

Antradienis

     

Trečiadienis

10.10 – 16.40

15.10 – 15.40

16.40-21.40

Ketvirtadienis

10.10 – 16.40 15.10 – 15.40 16.40-21.40
Penktadienis 10.10 – 16.40 15.10 – 15.40

16.40-20.40

 

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Ieva Kalvinskaitė Sveikatos priežiūros specialistė


 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00–16.00 12.00–12.30

 

Antradienis

8.00–16.00 12.00–12.30

 

Trečiadienis

     

Ketvirtadienis

8.00–16.00 12.00–12.30  
Penktadienis    

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Jurgita Stankevičiūtė Bibliotekininkė

Skaityklos administratorė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 17.00

12.30 – 13.00

 

Antradienis

8.00 – 16.10

12.30 – 13.00

 

Trečiadienis

8.00 – 17.00

11.30 – 12.00 

 

Ketvirtadienis

8.00 – 16.10

12.30 – 13.00

 
Penktadienis 8.00 – 16.10 12.30 – 13.00

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Neringa Lazauskienė Karjeros specialistė

Kontaktai Telefonas +37067024884

El. paštas Rašyti

Atnaujinta: 2024-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST