Specialusis pedagogas

 

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba 

 

Jūratė Vaitkevičienė Specialioji pedagogė metodininkė

Kabineto Nr. 109
Dirbantis su spec. poreikių   vaikais.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinio darbo laikas

Pietūs

Nuotolinio darbo laikas

Pirmadienis

8.15 – 15.15

11.55 – 12.25 15.15 – 18.10

Antradienis

 

 

11.00 – 18.00

Trečiadienis

8.15 – 14.45

11.55 – 12.25

14.45 – 18.45

Ketvirtadienis

8.15 – 14.45

11.55 – 12.25

14.45 – 18.00

Penktadienis

8.15 – 14.45

12.15 – 12.45

14.45 – 18.30

22,5 val. skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 21,25 val. – netiesioginiam darbui su mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais ir kt.).

Pagrindinės specialiojo pedagogo darbo formos yra pratybos (individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai), pedagogų ir kitų dalyvaujančiųjų ugdymo procese  asmenų bei mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, o, esant poreikiui – Pagalba pamokoje ar kitaip organizuojamoje mokinio (mokinių) ugdymosi veikloje.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

Atnaujinta: 2024-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST