Ugdymas karjerai

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialistu gimnazijoje dirba

Danguolė Augustinavičienė Karjeros specialistė

Darbo laikas

Ugdymo karjerai tikslas:

Ugdyti atsakingą mokinių požiūrį į mokymąsi ir tobulinti karjeros bei mokymosi planavimo kompetencijas.

Uždaviniai:

 1. Atsižvelgiant į mokinių amžiaus ypatumus, ugdyti gebėjimą atlikti savianalizę: žinoti savo poreikius, gebėjimus, interesus, juos įsivertinti ir panaudoti, renkantis profesinę veiklą.
 2. Ugdyti mokinių, mokytojų ir jų tėvų kompetenciją pažinti karjeros (profesijos, darbinės ir visuomeninės veiklos) galimybes, planuoti ir įgyvendinti karjerą.

2017 m. kovo mėn. vykusio gimnazijos veiklos kokybės išorės vertinimo duomenimis, gimnazijos pagalba mokiniams planuojant profesinį gyvenimą, yra stiprusis gimnazijos veiklos aspektas (3 lygis). Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros apklausos duomenimis 76 proc. mokinių (3.0 lygis) ir 85 proc. tėvų (3.2 lygis) teigė, kad gimnazijoje  pakankamai informacijos apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes.

Ugdymo karjeros programa integruota į mokomuosius dalykus ir klasės auklėtojų veiklos planus, metodinėje taryboje suderintas integruotų dalykų ir temų sąrašas. Informacija apie karjeros ugdymą nuolatos atnaujinama mokyklos internetiniame tinklalapyje, pateikiama elektroniniu Tamo dienynu.

Gimnazija nuolat bendradarbiauja su įstaigomis: Žaslių amatų centru, Kaišiadorių policija, Elektrėnų profesinio rengimo centru, Kauno  Mindaugo karaliaus profesinio rengimo centru, VŠĮ Robotikos mokykla, KTU karjeros centru, VDU, VU, LRT studija, Aviacijos muziejumi, verslo organizacijomis, kitomis aukštąjį ir/ar koleginį išsilavinimą teikiančiomis mokyklomis.

Karjeros ugdymui gimnazijoje, neskaitant atsitiktinių susitikimų, išvykų ar kitokių renginių, kasmet vykdomos tęstinės veiklos:

Priemonės pavadinimas

Supažindinimas su sistema LAMA BPO bei stojimo galimybėmis, individualios konsultacijos dėl IUP parengimo bei brandos egzaminų tikslingo pasirinkimo ir prašymų studijuoti pildymo.

Susitikimai su buvusiais mokiniais (studentais): „Šiandien mokinys, rytoj studentas“.

Holland‘o profesinio orientavimo testai IIg kl. mokiniams, individualūs pokalbiai.

Organizuojami bendri IIg mokinių ir jų tėvų susirinkimai supažindinimui su Vidurinio ugdymo programos aprašu bei karjeros planavimo galimybėmis.

Karjeros ugdymo programos integravimas į mokomuosius dalykus.

Organizuojami  IVg mokinių, tėvų ir mokytojų susirinkimai supažindinimui su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu

IVg klasėse soc. įgūdžių užsiėmimai tema „Pokalbis dėl darbo, motyvacinio laiško rašymas“

Praktiniai seminarai IIg kl. mokiniams "Karjeros labirintai"

Dalyvavimas projekto „BŪK“ siūlomose veiklose

Profesinio veiklinimo užsiėmimai (ne mažiau kaip po 2 per metus) 1-8, I-IVg klasių mokiniams

Organizuoti ne mažiau kaip 1  profesinio veiklinimo ekskursiją/išvyką 1-8, I-IVg klasių mokiniams pagal  2018-2019 m.m. ugdymo plano 20.1.3 p

Vykdoma karjeros ugdymo stebėsena pagal numatytus stebėsenos rodiklius

Bendradarbiaujama su Kaišiadorių rajono mokyklų karjeros koordinatoriais ir konsultantais.

 

Atnaujinta: 2021-01-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50