SKAITYKLA

Vadovėlių išdavimo laikas 
I–V   8.30 val. –10.00 val.

Skaitykloje gimnazijoje dirba

Jurgita Stankevičiūtė Bibliotekininkė

Skaityklos administratorė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00–17.00

12.30–13.00

 

Antradienis

8.00–16.10

12.30–13.00

 

Trečiadienis

8.00–17.00

11.30–12.00 

 

Ketvirtadienis

8.00–16.10

12.30–13.00

 
Penktadienis 8.00–16.10 12.30–13.00

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

Bendrosios naudojimosi  Žiežmarių vidurinės mokyklos skaitykla taisyklės

Skaityklos lankytojas – kiekvienas mokyklos mokytojas, moksleivis ar kitas mokyklos darbuotojas, apsilankęs skaitykloje. 

1. Lankytojų aptarnavimo organizavimas 

1.1. Mokyklos skaityklos knygų fondas ir periodiniai leidiniai yra mokyklos turtas ir juo mokyklos bendruomenės nariai gali naudotis  skaityklos patalpose;

1.2. Skaityklos knygos ir periodiniai leidiniai skaitomi tik skaityklos patalpose;

1.3. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi skaitykla taisyklėmis.

2. Lankytojų teisės, pareigos, atsakomybė 

Lankytojas turi teisę:

2.1. gauti išsamią informaciją apie skaityklos fondą ir jos teikiamas paslaugas;

2.2. naudotis visais turimais informacijos šaltiniais;

2.3. naudotis kompiuteriu  mokomaisiais tikslais iš anksto užsiregistravus;

2.4. išsinešti spaudinius iš skaityklos patalpų gali tik mokyklos mokytojai. 

3. Lankytojas privalo:

3.1. Įėjęs į skaityklą, informuoti skaityklos administratorę apie darbo tikslą, laiką, bei užsiregistruoti žurnale:

- klasių mokiniai paštą gali tikrinti tik 15 minučių;
- klasių mokiniai kompiuteriu gali naudotis 1 valandą tik darbo tikslais;
- ilgesniam laikui kompiuteriu mokiniai privalo užsiregistruoti žurnale iš anksto.

3.2. Tausoti ir saugoti skaityklos spaudinius, negadinti inventoriaus; neliesti elektros laidų, kištukų, rozečių;

3.3. Pastebėjus leidinį su defektu ar kompiuterio bei kitos įrangos gedimą, pranešti skaityklos administratorei;

3.4. Nekeisti leidinių išdėstymo tvarkos atvirame fonde;

3.5. Naudojantis internetu laikytis etiketo, nesiųsti programinės įrangos, muzikinių bei video bylų, nediegti programinės įrangos ir žaidimų;

3.6. Parodyti diskelius, kuriais bus naudojamasi, skaityklos administratorei;

3.7. Laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems, skaityklos administratorei.

3.8. Skaityklos patalpose nevalgyti, negerti, nesinaudoti mobiliuoju telefonu, paltus ir striukes palikti mokyklos rūbinėje;

3.9. Baigus darbą, sutvarkyti darbo vietą.

3.10. Žaisti kompiuterinius žaidimus, bendrauti pokalbių svetainėse griežtai draudžiama.

4. Lankytojo atsakomybė: 

4.1. Nepataisomai sugadinęs spaudinį, lankytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu einamųjų ar praėjusių metų leidimo spaudiniu

4.2. Už nepilnamečių lankytojų sugadintus spaudinius atsako tėvai arba globėjai.

4.3. Tyčia sugadinęs skaityklos turtą ar įvykdęs kitus skaityklos taisyklių pažeidimus, lankytojas gali būti įspėtas; apie jo netinkamą elgesį gali būti informuotas klasės auklėtojas, tėvai ar globėjai.

4.4. Lankytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems skaitykloje nustatytą tvarką ar naudojimosi skaitykla taisykles, gali būti laikinai arba visam laikui atimta teisė naudotis skaitykla.

 


 

Atnaujinta: 2024-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST