Mokytojų taryba

Mokytojų taryba veikia vadovaujantis Žiežmarių gimnazijos nuostatais

Iš nuostatų:

45. Mokytojų taryba – Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų taryba renkama dvejų metų kadencijai, ją sudaro 11 narių: mokomiesiems dalykams / dalykų grupei atstovaujantys mokytojai (pradinių klasių, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos, gamtos mokslų, socialinių mokslų, menų / dorinio ugdymo, technologijų, fizinio ugdymo, informacinių technologijų) ir švietimo pagalbos specialistas.
46. Į Mokytojų tarybą lygiomis dalimis po 1 narį deleguoja dalykų / dalykų grupės mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Direktorius negali būti Mokytojų tarybos narys.
...
55. Mokytojų taryba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.

Mokytojų tarybos narių sąrašas

Mokytojų tarybos pirmininkas - Natalija Kocienė

Nariai:

Daiva Maknienė - lietuvių kalbos mokytoja,  tarybos sekretorė
Danutė Leonavičienė - biologijos mokytoja
Gina Erlickienė - anglų kalbos mokytoja
Vytautas Silvanavičius - matematikos mokytojas
Daiva Maciulevičienė - istorijos mokytoja
Alvydas Gudonis - technologijų mokytojas
Jūratė Skarakodienė - etikos mokytoja
Vytas Kuklis - kūno kultūros mokytojas
Aušra Kavaliauskienė - pradinių klasių mokytoja
Sigrida Balčienė - VGK pirmininkė

Mokytojų tarybos darbo reglamentas

Atnaujinta: 2024-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST