Neformalus švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant:

 • Neformaliojo ugdymo valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti.
 • Neformaliojo ugdymo grupės mokinių skaičius yra ne mažesnis kaip 12 mokinių.
 • Neformaliojo vaikų švietimo programos mokiniams pageidaujant gali būti vykdomos mokinių atostogų metu.

 Neformaliojo ugdymo kryptys:

 • sveika gyvensena, sportas;
 • meninė raiška;
 • techninė kūryba;
 • intelektualinis ugdymas;
 • ekologinis, gamtosauginis ugdymas;
 • pilietinės ir etninės kultūros ugdymas;
 • klubų ir projektinė veikla;
 • jaunųjų programuotojų mokykla.

Neformaliojo ugdymo principai:

 • aktualumo (veiklų pasiūla parengta, atlikus poreikio tyrimą);
 • demokratiškumo (mokytojai, tėvai ir mokiniai yra bendro ugdymosi proceso kūrėjai);
 • prieinamumo (sudaromos sąlygos saviraiškai ir asmens kompetencijoms ugdytis);
 • individualizavimo (atsižvelgiama į mokinio galimybes, poreikius ir pasiekimus);
 • savanoriškumo (veikla pasirenkama laisvanoriškai, vykdoma, esant poreikiui). 

  Neformaliojo ugdymo metodiniai principai:

 • specifinė aplinka;
 • aktyvus dalyvavimas ugdymo(si) procese;
 • visumos principas;
 • mokymasis iš patirties;
 • atviras ir neformalus bendravimas;
 • eknonkurencinės aplinkos kūrimas;
 • į grupės procesą orientuotas ugdymas(is).

Neformalaus švietimo programos Atnaujinta Dydis
Pamatyti, sužinoti, išbandyti 2020 | Jurevičienė 2020-02-07 13:51:34 68.5 KB
Gamtos mokslai visiems | Barnackienė 2020-02-07 13:52:01 58 KB
Raštingiausias pradinukas | Barnackienė 2020-02-07 13:52:31 54.5 KB
Pažintinė ekskursija | Busilienė 2020-02-07 14:28:48 21.4 KB
Pažintinė ekskursija | Mažulienė 2020-02-07 14:29:15 21.97 KB
Rajono 6-tų klasių mokinių rusų kalbos mažasis festivalis | Kandratavičienė 2020-02-07 14:29:50 21.58 KB
Respublikinis smiginio Kalėdinis turnyras | Kavaliauskas 2020-02-07 14:30:20 46 KB
IEARN klubo veikla | Kocienė 2020-02-07 14:30:42 84.5 KB
Sporto šventė | Levulis 2020-02-07 14:31:24 60.5 KB
Būk aktyvus ir Tu-2020 | Lukoševičienė 2020-02-07 14:31:50 73 KB
Dovanos LT ir Gimnazijai 2020 | Maciulevičienė 2020-02-07 14:32:24 24.87 KB
Knyga-išminties mokytoja | Maknienė 2020-02-07 14:33:08 54 KB
Žiežmarių gimnazijos bendruomenės telkimas_2020 | Mažulienė 2020-02-07 14:34:00 81 KB
Žiežmarių gimnazijos taurė 2020 | Mažulienė 2020-02-07 14:34:36 43 KB
Meninės raiškos konkursas | Mičiulienė 2020-02-07 14:35:54 58 KB
Gamtamokslinė trijų dienų mokinių ekspedicija | Stanionis 2020-02-07 14:36:44 32.49 KB
Laiko ratu | Vaitkevičienė 2020-02-07 14:37:09 62.5 KB
Mažųjų skaitovų konkursas 2020 | Jurevičienė 2020-02-07 14:38:31 58.5 KB
Respublikinės 1000 m bėgimo varžybos | Kavaliauskas 2020-02-07 14:39:10 48 KB
Plaukimas baidarėmis | Levulis 2020-02-07 14:39:40 46.5 KB

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO, PAPILDANČIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ, PROGRAMOS 2020 M.

Eil Nr.

Programos vadovas (vykdytojai)

Programos pavadinimas

Skirta veikloms, Eur

1

Aldona Barnackienė

Gamtos mokslai visiems

150

2

Aldona Barnackienė

Raštingiausias pradinukas

80

3

Janina Busilienė

Edukacija zoologijos sode

70

4

Ieva Mažulienė (PUG)

Edukacija zoologijos sode

75

5

Lina Jurevičienė

Mažųjų skaitovų konkursas

84

6

Lina Jurevičienė

Pamatyti, sužinoti, išbandyti

165

7

Leonida Kandratavičienė (N. Vainorienė)

Rajono 6-tų klasių mokinių mažasis rusų k. festivalis

103

8

Natalija Kocienė (G. Erlickienė, R. Dzedulionienė)

I*EARN klubo veikla

400

9

Rimantas Levulis (V. Kuklis)

Plaukimas baidarėmis

135

10

Rimantas Levulis (V. Kuklis)

Sporto šventė Palangoje

320

11

Lina Lukoševičienė

Būk aktyvus ir Tu 2020

750

12

Daiva Maciulevičienė

Dovanos LT ir Gimnazijai

510

13

Daiva Maknienė (R. Pūrienė, R. Kisnierienė, N. Ornatavičienė)

Knyga – išminties mokytoja

602

14

Ieva Mažulienė, L. Lukoševičienė (R. Levulis, V. Kuklis, A. Kavaliauskas)

ŽG įsteigimo taurės turnyras 2020

500

15

Gitana Mičiulienė (ir kiti užsienio k. mokytojai)

Meninės raiškos konkursas

280

16

Donatas Stanionis (D. Leonavičienė, A. Zablackienė)

Gamtamokslinė mokinių ekspedicija

700

17

Jūratė Vaitkevičienė (Ramunė Malinauskienė)

Laiko ratu

660

18

Ieva Mažulienė (L. Lukoševičienė, R. Kaminskienė)

Bendruomenės telkimas 2020

1416

 

Iš viso

 

7000

 

Atnaujinta: 2022-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50