Neformalus švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant:

 • Neformaliojo ugdymo valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti.
 • Neformaliojo ugdymo grupės mokinių skaičius yra ne mažesnis kaip 10 mokinių.
 • Neformaliojo vaikų švietimo programos mokiniams pageidaujant gali būti vykdomos mokinių atostogų metu.

 Neformaliojo ugdymo kryptys:

 • sveika gyvensena, sportas;
 • meninė raiška;
 • techninė kūryba;
 • intelektualinis ugdymas;
 • ekologinis, gamtosauginis ugdymas;
 • pilietinės ir etninės kultūros ugdymas;
 • klubų ir projektinė veikla;
 • jaunųjų programuotojų mokykla.

Neformaliojo ugdymo principai:

 • aktualumo (veiklų pasiūla parengta, atlikus poreikio tyrimą);
 • demokratiškumo (mokytojai, tėvai ir mokiniai yra bendro ugdymosi proceso kūrėjai);
 • prieinamumo (sudaromos sąlygos saviraiškai ir asmens kompetencijoms ugdytis);
 • individualizavimo (atsižvelgiama į mokinio galimybes, poreikius ir pasiekimus);
 • savanoriškumo (veikla pasirenkama laisvanoriškai, vykdoma, esant poreikiui). 

  Neformaliojo ugdymo metodiniai principai:

 • specifinė aplinka;
 • aktyvus dalyvavimas ugdymo(si) procese;
 • visumos principas;
 • mokymasis iš patirties;
 • atviras ir neformalus bendravimas;
 • eknonkurencinės aplinkos kūrimas;
 • į grupės procesą orientuotas ugdymas(is).

 

 

Atnaujinta: 2024-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.15 - 15.00
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST