Mokytojai

MOKYTOJŲ, SPECIALISTŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

Eil. nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Turima dalyko kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos suteikimo data

MOKYTOJAI EKSPERTAI

 1.  

Ieva Mažulienė, direktorė

Fizikos mokytoja ekspertė

2004-06-09

 1.  

Vytautas Silvanavičius

Matematikos mokytojas ekspertas

2005-06-07

 1.  

Natalija Kocienė

Informacinių technologijų ekspertė

2012-12-18

MOKYTOJAI METODININKAI

 1.  

Rūta Rutkauskienė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

2009-02-03

 1.  

Aldona Steponavičienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2002-04-25

 1.  

Onutė Račiūnienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2005-04-19

 1.  

Aldona Visockienė

Fizikos mokytoja metodininkė

2005-10-27

 1.  

Rita Dzedulionienė

Technologijų mokytoja metodininkė

2005-12-13

 1.  

Gražina Žalienė

Katalikų tikybos vyr. mokytoja

2004-05-13
 1.  

Almiras Kavaliauskas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

2007-12-19

 1.  

Vytas Kuklis

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

2007-12-19

 1.  

Lina Lukoševičienė

Geografijos mokytoja metodininkė

2008-12-30

 1.  

Daiva Maciulevičienė

Istorijos mokytoja metodininkė

2010-12-22

 1.  

Rimantas Levulis

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

2011-05-31

 1.  

Aušra Kavaliauskienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2011-05-31

 1.  

Gitana Mičiulienė

Anglų k.  mokytoja metodininkė

2012-05-22

 1.  

Lina Jurevičienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2013-05-21

 1.  

Daiva Maknienė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

2013-05-21

 1.  

Jūratė Vaitkevičienė

Specialioji pedagogė metodininkė

2013-12-23

 1.  

Gina Erlickienė

Anglų k.  mokytoja metodininkė

2016-06-07

 1.  

Danutė Leonavičienė

Biologijos mokytoja metodininkė

2016-12-14

 1.  

Lina Morkūnienė

Anglų k.  mokytoja metodininkė

2017-05-16

 1.  

Renata Kisnierienė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

2017-12-22

VYR.MOKYTOJAI

24. 

Aurelija Svorobovič

Matematikos-informacinių technologijų vyr. mokytoja

2018-12-18

 1.  

Alvydas Gudonis

Technologijų vyr. mokytojas

1995-04-03

26. 

Neringa Vainorienė

Rusų k. vyr. mokytoja

1996-05-20

27. 

Aldona Kapačiūnienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

1996-05-20

28.

Donatas Stanionis

 Biologijos vyr. mokytojas

2016-06-07

 1.  

Leonida Kandratavičienė

Rusų k. vyr. mokytoja

Vokiečių kalbos vyr. mokytoja

1996-04-22

2005-12-29

 1.  

Darius Prokarenka

Istorijos vyr. mokytojas

1997-04-15

 1.  

Petras Dzedulionis

 

Technologijų vyr. mokytojas

Dailės vyr. mokytojas

1998-11-12

2009-12-22

 1.  

Renata Balčiūnienė

Muzikos vyr. mokytoja

1999-06-17

 1.  

Janina Silvanavičienė

Matematikos vyr. mokytoja

2000-12-20

 1.  

Nijolė Petrauskienė

Geografijos vyr. mokytoja

2001-02-22

 1.  

Jūratė Skarakodienė

Etikos vyr. mokytoja

Informacinių technologijų mokytoja

2001-03-28

2006-08-31

 1.  

Ramunė Kaminskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

2001-05-17

 1.  

Ramunė Malinauskienė

Vyr. logopedė

2002-03-21

 1.  

Danguolė Augustinavičienė

Istorijos vyr. mokytoja

2004-12-21

 1.  

Regina Pūrienė

Lietuvių k. vyr. mokytoja

2006-02-21

 1.  

Aldona Barnackienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

2007-08-27

 1.  

Jūratė Petkevičienė

Anglų k. vyr. mokytoja

2007-12-19

 1.  

Aušra Zablackienė

Chemijos vyr. mokytoja

2008-12-22

 1.  

Rita Pilvelienė

Vyr. socialinė pedagogė

2009-12-22

MOKYTOJAI

44.

Ieva Mažulienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 studijuoja

Dirbantys ir kitose švietimo įstaigose:

Eil. nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Turima dalyko kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos suteikimo data

Švietimo įstaigos pavadinimas

 1.  

Renata Balčiūnienė

Muzikos vyr. mokytoja

1999-06-17

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ ir meno mokykla

 1.  

Vida Keidošiūtė

Vokiečių k. mokytoja metodininkė

2000-12-29

Kaišiadorių A.Brazausko gimnazija

 1.  

Ramunė Malinauskienė

Vyr. logopedė

2002-03-21

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

 1.  

Gražina Žalienė

Katalikų tikybos vyr. mokytoja

2004-05-13

Kietaviškių progimnazija

 1.  

Danguolė Augustinavičienė

Istorijos vyr. mokytoja

2004-12-21

Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla

 1.  

Aušra Zablackienė

Chemijos vyr. mokytoja

2008-12-22

Kruonio gimnazija

 1.  

Margarita Rainienė

Šokių choreografijos vyr. mokytoja

2010-12-08

Kaišiadorių V.Giržado progimnazija

 1.  

Jūratė Vaitkevičienė

Specialioji pedagogė metodininkė

2013-12-23

Kietaviškių progimnazija

 1.  

Angelė Venskutonienė

Psichologė

2014-02-03

Sveikatos įstaiga

2021-01-05 Parengė: pavaduotoja ugdymui  Lina Lukoševičienė

Atnaujinta: 2022-05-31
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50