Dokumentai
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelis. Planas. 2020-12-28 19:00:04 46.38 KB
KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2020-10-01 D. ĮSAKYMU NR.V-102, PATIKSLINIMAS NR.1 255.49 KB
KK projekto apžvalga 2020-2021 m.m. 98.36 KB
ZG MVTP metinė ataskaita 2021 m. 2022-09-02 13:20:56 215.95 KB
Integruojami technologijų ir gamtos mokslų projektai 2021–2022 m. m. 2022-05-11 08:46:43 104.78 KB
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS PAŽANGOS PLANAS 2022 M. 2022-11-03 11:51:07 8.88 MB
UGDYMO IR GYVENIMO MOKYKLOJE KOKYBĖS GERINIMO PLANAS 2022 M. 2022-11-03 11:52:22 7.83 MB
ZG MVTP metinė ataskaita 2022 m. 2022-09-02 13:22:20 64.95 KB