Dokumentai
Mokytojams Atnaujinta Dydis
Veiklos ir jos tobulinimo planavimo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:52:21 31.23 KB
Mokinių pažintinių išvykų, turizmo, edukacinių ir sporto renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:44:52 83.5 KB
Mokytojo pedagoginės praktinės veiklos ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo procedūrų aprašas 2023-02-22 11:45:25 38 KB
Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:52:56 196.97 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2023-02-22 11:45:49 45.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2023-02-22 11:46:05 57.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos planavimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:46:19 24.21 KB
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų komandiravimo ir komandiruočių išlaidų padengimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:46:46 52 KB
Pedagoginių darbuotojų vertinimo, įsivertinimo ir skatinimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:47:04 52 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-02-22 11:47:34 274.12 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-23 15:55:14 209.27 KB
Olimpiadų vykdymo tvarka 2023-02-22 11:49:04 38.38 KB