Kokybės krepšelis

 


NUOLAT ATNAUJINAMA INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYMĄ

Gimnazija 2020-2021 ir 2021-2022 m.m. įgyvendina ES finansuojamo Kokybės krepšelio projekto
veiklas pagal patvirtintą planą, kuriuo siekiama pagerinti pagrindinio
ugdymo I pakopos mokinių pasiekimus ir pažangą, padidinti mokinių
įsitraukimą į mokymąsi ir individualiųjų poreikių bei lūkesčių
tenkinimą. Suplanuotoms veiklos įgyvendinti gimnazijai per dvejus mokslo
metus bus skirta apie 150 tūkst. Eur"
 

Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelis 2020-11-05 15:57:00 2.53 MB
Kokybės krepšelis. Planas. 2020-12-28 19:00:04 46.38 KB
Kokybės krepšelis. Ataskaita 2020-12-07 2020-12-28 19:21:04 191.23 KB

APIE PROJEKTĄ:  https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

 

Atnaujinta: 2021-01-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50