Direktoriaus ir mokyklos veiklos ataskaitos

            Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų <...> veiklos vertinimo nuostatų 13 (Už metines veiklos užduotis, siektinus veiklos rezultatus ir jų vertinimo rodiklius švietimo įstaigos vadovas kasmet atsiskaito parengdamas Ataskaitą), 16 (Švietimo įstaigos vadovas iki sausio 20 dienos parengia Ataskaitą ir paskelbia viešai švietimo įstaigos interneto svetainėje svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei) ir 17 (Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai) punktais, skelbiame Žiežmarių gimnazijos direktoriaus 2021 m. ataskaitą ir kviečiame iki 2021 m. sausio 28 d. teikti pasiūlymus veiklos vertinimui gimnazijos tarybos pirmininkui Dariui Prokarenkai el. paštu  darius.pr@gmail.com

Atnaujinta: 2022-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50