UTA - Ugdymo turinio atnaujinimas

Nuolat atnaujinama medžiaga: https://nsa.vma.lm.lt/course/index.php?categoryid=57

***********************************************************************

Siūlomi naujausi vadovėliai: „HORIZONTAI"    https://www.facebook.com/leidyklaSviesa/videos/772154117863452/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB

„Horizontų“ seriją sudaro lietuvių kalbos, literatūros, matematikos, biologijos, istorijos, geografijos, informatikos vadovėlių komplektai 5–10 klasėms.

Informaciją pateikė N.Kocienė

*************************************************************************

************************************************************************

UTA VEIKLA GIMNAZIJOJE

-  Edukacinė mokytojų išvyka į Alytaus Panemunės progimnaziją. Informacija naujienose: 
https://ziezmariugimnazija.lt/lt/naujienos/aktualijos/2023/02/edukacine-mokytoju-isvyka-i-alytaus-panemunes-progimnazija (dalyvavo  18 mokytojų)

* 2023-03-15 d. gimnazijoje įvyko gerosios patirties sklaida, kurios metu buvo organizuojamas dalykų mokytojų apskritas stalas-diskusija: ,,UTA ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ugdančios veiklos". Veiklą koordinavo pavaduotoja ugdymui L.Lukoševičienė ir N.Kocienė (dalyvavo 16 mokytojų: direktorė E.Raudeliūnienė, pavaduotojos ugdymui: L.Lukoševičienė ir S.Balčienė, lietuvių kalbos mokytojų grupės nariai: D.Maknienė, R.Kisnierienė ir R.Rutkauskienė (dalinosi patirtimi iš vykusio seminaro Elektrėnų savivaldybėje), užsienio kalbų mokytojų grupės nariai: G.Mičiulienė, G.Erlickienė, L. Morkūnienė, N.Vainorienė, L.), pradinių klasių mokytojų grupės nariai: L.Jurevičienė, A.Kapačiūnienė, A.Kavaliauskienė, A.Barnackienė, N.Ašmenaitė). Smagu, kad turėdami labai daug įgytos patirties bendravimo ir bendradarbiavimo sriyje, tad renginyje dalyvavo visi diskusijai pakviesti  dalykų mokytojai! Informacija naujienose: https://ziezmariugimnazija.lt/lt/naujienos/aktualijos/2023/03/gimnazija-ruosiames-ugdymo-turinio-atnaujinimui

* 2023-04-11 d. dalyvavimas rajono forume ,,Kaip sekasi pasiruošti / diegti UTA?“ (dalyvavo 20 mokytojų)
           I Forumo dalis – pranešimai. Rumšiškių kultūros centras
          II Forumo dalis – darbas grupėse pagal savo koncentrą. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

*2023-04-24

              Balandžio 24 d. Žiežmarių gimnazijos mokytojai dalyvavo „LEGO SERIOUS PLAY“ mokymuose, kuriuose vedė mokymų programų vadovas, psichologas Liudas Švipas. LEGO SERIOUS PLAY - tai moderuojamas susitikimas, bendravimo būdas ir problemų sprendimo metodas, kurio metu dalyviams užduodami analizuojamą temą gilinantys klausimai. Kiekvienas dalyvis į moderatoriaus klausimą atsako sukonstruodamas savo 3D modelį iš specialiai parinktų LEGO detalių. Šie 3D modeliai tampa grupinių diskusijų, patirties pasidalinimo, problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo pagrindu. LEGO SERIOUS PLAY tikslas – maksimaliai padidinti žmonių, dirbančių susitikime prie stalo, asmeninį potencialą, įžvalgas, pasitikėjimą ir įsitraukimą. LEGO SERIOUS PLAY metodą naudojant susirinkimuose, LEGO kaladėlės tampa “visus vienijančia” vienoda kalba, kurią gali naudoti kiekvienas, nepriklausomai nuo savo išsilavinimo, pozicijos ar kultūros. Tai užtikrina, kad susirinkimo metu atsižvelgiama į kiekvieno dalyvio žinias, įgūdžius ir nuomonę. Tokiu būdu aiškinomės kylančius sunkumus darbe, išsigryninome mokytojams svarbias vertybes: bendradarbiavimas ir bendrystė, pasitikėjimas ir kūrybiškumas. Dėkojame Kaišiadorių Visuomenės sveikatos biurui už galimybę mokytis ir tobulėti.

Pavaduotoja ugdymui Lina Lukoševičienė

https://ziezmariugimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2023/04/lego-serious-play-mokymai-gimnazijoje

------------------------------------------------------------------------------------------

NAUDINGOS NUORODOS:

 Žiežmarių gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo komanda:

1. Eglė Raudeliūnienė, direktorė;
2. Sigrida Balčienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
3. Lina Lukoševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
4. Natalija Kocienė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė;    
5. Gitana Mičiulienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
6. Jūratė Petkevičienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;
7. Rūta Rutkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
8. Neringa Ašmenaitė, pradinių klasių mokytoja;
9. Almiras Kavaliauskas, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;
10. Daiva Maciulevičienė, istorijos mokytoja metodininkė;
11. Aurelija Svorobovič, matematikos vyr. mokytoja;
12. Lina Jurevičienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė;
13. Alvydas Gudonis, technologijų vyr. mokytojas;
14. Lina Morkūnienė, anglų kalbos mokytoja. 

Informaciją pateikė mokytojų tarybos pirmininkė Natalija Kocienė
 

Atnaujinta: 2024-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST