Nuotolinis

 • Paskelbė : Natalija Kocienė
 • Paskelbta: 2021-01-08
 • Kategorija: Svarbu!

Žiežmarių gimnazijoje nuo 2021 m. sausio 4 d.:


1.      Priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas
organizuojamas nuotoliniu būdu pagal patvirtintą pamokų, neformaliojo
ugdymo ir konsultacijų  tvarkaraštį, užtikrinant, jog sinchroninis
mokymas (Zoom, Skype arba tiesioginės mokytojo pamokos transliacijos
metu) sudarytų ne mažiau 50 proc. konkretaus mokytojo savaitės veiklų:
1.1.     TAMO dienyne mokiniams pateikiamos pamokos temos savaitei,
kasdienės pamokos uždaviniai, diferencijuotos ir individualizuotos
užduotys su komentarais ir vertinimo kriterijais. Mokymasis
organizuojamas Moodle, Eduka skaitmeninėse platformose (neįskaitant Tamo
dienyno). Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami, laikantis galiojančio
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principų ir tvarkos aprašo
nuostatų;
1.2.    Esant būtinumui (pagal suderintas su teisėtais vaiko atstovais
klasės auklėtojų paraiškas), parengiamos popierinės ar spaudiniuose
esančios užduotys su nustatytu jų atlikimo laikotarpiu ir perduodamos
mokiniui ar jų teisėtiems atstovams;
1.3.     Rekomenduojama neskirti namų darbų, jeigu mokinys dalyvavo
pamokoje sinchroniniu režimu ir atliko/beveik atliko skirtas
savarankiškas užduotis. Nelankymas fiksuojamas, jei mokinys nedalyvauja
pamokoje ir neatlieka paskirtų užduočių;
1.4.     Mokiniai konsultuojami grupėmis ir/ar individualiai tvarkaraštyje
nustatytu laiku, naudojant Zoom, Skype, telefoniją ir pan..
2.      Esant būtinumui (teisėtiems vaiko atstovams pateikus pažymas),
pradinių klasių mokiniai nuotoliniu būdu gali mokytis gimnazijos
patalpose, prižiūrint mokytojų padėjėjams ir/ar bibliotekininkui,
užtikrinant pavėžėjimą, 10 m2 plotą vienam vaikui, veido apsaugos
priemonių tinkamą naudojimą/si, maitinimą/si savo atsineštu maistu ar
sausojo davinio paketais (gaunantiems nemokamą maitinimą).

Administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.15 - 15.00
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST